Jongeren | 12 – 18 jaar

Vaak gaan problemen vanzelf voorbij. Soms zijn problemen moeilijk om mee om te gaan of lukt het maar niet om gewenste veranderingen aan te brengen. Wanneer problemen niet van voorbijgaande aard zijn, kan het zinvol zijn om een psycholoog in te schakelen.


Wij kunnen je helpen met aanhoudende, nare gevoelens of problemen die niet vanzelf weggaan en je tot last zijn in je dagelijks leven. Dit kunnen we doen door middel van gesprekken. Soms starten we eerst met een onderzoek om duidelijk te krijgen waar je klachten precies vandaan komen.

 

Wij bieden hulp bij onder andere:

 • Somberheid en depressie
 • Angst(stoornissen)
 • Sociale problemen
 • Hechtingsproblemen
 • Trauma / PTSS
 • Gestagneerde rouwverwerking
 • Problemen rondom de scheiding van je ouders
 • Gedragsproblemen
 • (Vermoedens van) ontwikkelingsstoornissen als ADHD of een stoornis in het autistische spectrum
 • Opvoedingsproblemen
 • Dwangproblematiek
 • Onzekerheid / identiteitsvragen
 • Eetstoornissen
 • KOPP-problematiek
 • Stressklachten
 • Pesten / weerbaarheid

Onze specialismen:

 • Psychodiagnostiek
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Traumaverwerking / EMDR
 • Ouderbegeleiding / mediatietherapie
 • Psychodynamische
 • Sandplay therapie

Het behandeltraject

Lees meer over het behandeltraject bij Psychologenpraktijk Bleijenberg-Derks

Intake

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek. Samen kijken we naar wat jij nodig hebt.​

Diagnostiek

Na de intake kan er besloten worden om psychodiagnostisch onderzoek te doen.

Behandeling

Een behandeling bij onze praktijk duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.​

Kosten

Per 2015 wordt jeugdzorg niet meer vergoed via de zorgverzekeraar, maar via de gemeente.​

Je kunt je online bij ons aanmelden.

Stuur ook gelijk de verwijsbrief mee, dan kunnen we gelijk aan de slag.