Update maatregelen Corona-virus

Update 4-11-2020 CORONA beleid in onze praktijk:

De praktijk is uitsluitend toegankelijk na een voorafgaande afspraak en indien er geen verkoudheidsklachten bestaan.


De wachtruimte en de behandelkamer

De voor en achterdeur blijven op slot. Bij de VOORDEUR kan worden aangebeld en zal de behandelaar op de afgesproken tijd de cliënt binnenlaten met handhaving van de 1,5 meter afstand. 

 

Bij  binnenkomst dient ontsmettende handgel gebruikt  te worden. In principe hebben ouders geen toegang tot de praktijk tenzij dit om inhoudelijke reden kort nodig is. Spreek met de brengende ouder af wanneer het kind opgehaald kan worden bij de ACHTERDEUR. Na afloop van de sessie gaat de behandelaar met cliënt achter zich aan naar beneden en opent de achterdeur en laat de client dan vertrekken. 


In geval een gezinsgesprek noodzakelijk is dan worden hierbij extra voorzorgsmaatregelen genomen en blijft de 1,5 meter bestaan, behalve voor leden van hetzelfde huishouden.  Dit geldt ook voor een afspraak met een individuele volwassen cliënt of 2 volwassenen. 


Voor vragen kunt u e-mailen naar info@praktijkbd.nl of een bericht inspreken op de voicemail van 0313-416100 met uw naam en telefoonnummer.