Voor wie?

In onze praktijk sta jij op de eerste plaats. Wij bieden Jeugd GGZ aan :

 

Kinderen (4 – 12)
Jongeren (12-18)
Ouders & Verzorgers 

 

Ieder kind is uniek. En in elk gezin zijn er weleens moeilijkheden, waar kinderen op hun eigen unieke wijze op reageren en mee omgaan. Vaak gaan problemen vanzelf voorbij. Soms zijn problemen moeilijk om mee om te gaan of lukt het maar niet om gewenste veranderingen aan te brengen. Wanneer problemen niet van voorbijgaande aard zijn, kan het zinvol zijn om een psycholoog in te schakelen. Binnen onze praktijk bieden wij hulp aan kinderen, jeugdigen en hun ouders en wordt er samen gezocht naar mogelijke oorzaken en oplossingen.

 

Wij bieden hulp bij onder andere:

 • Somberheid en depressie
 • Angst(stoornissen)
 • Sociale problemen
 • Hechtingsproblemen
 • Trauma/PTSS
 • Gestagneerde rouwverwerking
 • Problemen rondom de scheiding van je ouders
 • Gedragsproblemen
  (Vermoedens van) ontwikkelingsstoornissen als ADHD of een stoornis in het autistische spectrum
 • Opvoedingsproblemen

Uitsluitingscriteria

Omdat Psychologenpraktijk Bleijenberg-Derks een kleinschalige zorgorganisatie is en wij ons voornamelijk richten op de begeleiding van onze cliënten hebben wij uitsluitingscriteria vastgesteld waarbij te denken valt aan:

 

 • Het ontbreken van toestemming van een van de gezaghebbenden;
 • Crisis situatie waarbij te denken valt aan automutilatie of suicidaliteit;
 • Crisisgevoelige cliënten. De praktijk heeft geen crisisdienst. Indien er sprake is van een spoedgeval kunt u het beste contact opnemen met uw (dienstdoende) huisarts.
 • Onveilige thuissituatie
 • Cliënten met een psychiatrische voorgeschiedenis.
 • Cliënten met primaire verslavingsproblematiek (zoals alcohol, drugs, gamen of seksualiteit).
 • Cliënten met ernstige agressieproblematiek of delictgedrag. Dit verstoort de werkrelatie en daarmee de behandeling. Dit vraagt om expertise die wij niet in huis hebben.
 • Cliënten met een psychotische stoornis.
 • Cliënten met ernstige eetproblematiek
 • Cliënten met een IQ onder de 80.
 • Ernstige gezinsproblematiek en/of vechtscheidingssituaties
 • Cliënten met ernstige stemmingsstoornissen, zoals een bipolaire stoornis.
 • Taal en Ontwikkelingsstoornis of niet in staat zijn om in duidelijk Nederlands of Engels te communiceren.

Daarnaast zullen we per nieuwe aanmelding beoordelen of deze aanmelding past binnen ons behandelaanbod. Mocht dat niet het geval zijn dan zullen wij het kind/jongere of ouders terugverwijzen naar de huisarts of gemeentelijk Jeugdteam.

 

Je kunt je online bij ons aanmelden.

Stuur ook gelijk de verwijsbrief mee, dan kunnen we gelijk aan de slag.