Volwassenenzorg

Wij zijn gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van lichte tot ernstige psychische problemen bij volwassenen en ouderen.

In onze praktijk zowel Generalistische Basis-GGZ als Specialistische GGZ aangeboden.
Generalistische Basis-GGZ betreft lichte tot matige, enkelvoudige en niet complexe psychische problemen. Zijn de klachten ernstiger of complexer, zijn er meerdere problemen naast elkaar of is er sprake van een uitgebreide vraag naar diagnostiek, dan wordt Specialistische GGZ ingezet. Beide vormen van hulp worden vergoed vanuit de basisverzekering.

MBOnze praktijk is aangesloten bij Mentaal Beter, een landelijk netwerk van ggz-praktijken, die contracten heeft afgelopen met alle zorgverzekeraars.

Onze volwassenenzorg specialismen:

  • Psychodiagnostiek
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Traumaverwerking/EMDR
  • Mindfulness
  • Psychodynamische Sandplay therapie