Onze mensen

Ons team bestaat uit (gezondheidszorg-) psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen met diverse specialisaties, voor zowel volwassenen als kinderen en jeugdigen. De volgende medewerkers zijn binnen de praktijk werkzaam:

Wouter Bleijenberg

Praktijkhouder, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog

Naast praktijkhouder ben ik Regiebehandelaar / Klinisch Psycholoog voor zowel volwassenen (in het Mentaal Beter team) als kinderen in ons JeugdGGZ team. Mijn oriëntatie is cliëntgericht en Jungiaans-analytisch, inclusief Sandplaytherapie-ISSTen/of droomtherapie bij volwassenen en kinderen. Daarnaast geef ik supervisie en leertherapie bij opleidingstrajecten tot Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog (VPeP en NVP geregistreerd). Mijn psychotherapeutisch denken vanuit een holistische visie biedt ruimte voor zingeving, transpersoonlijke ontwikkeling en positieve psychologie.


BIG-nummer: 39042604325

Gerry Bleijenberg - Derks

Praktijkhouder, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog

Naast praktijkhouder ben ik Regiebehandelaar / Klinisch Psycholoog voor volwassenen in het Mentaal Beter team. Ik richt mij op onderliggende persoonlijkheidskenmerken en patronen welke ik benader vanuit een client-centered, Jungiaans-analytisch referentiekader. Ik besteed aandacht aan levensloop en biografie. De actualiteit van het nu heeft zijn wortels in het verleden.
Als gecertificeerd mindfulness trainer geef ik mindfulnesstrainingen en individuele Mindfulness Based Cognitive Therapy. Acceptatie en compassie voor wat zich nu in het leven aandient zijn hierbij sleutelbegrippen. Daarnaast ben ik EFT Psychotherapeut en lid van NVP en VPeP

 

BIG-nummer: 49052233825

Rosanne Bleijenberg

Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog

In de praktijk ben ik werkzaam als psycholoog voor psychodiagnostisch onderzoek en behandeling van kinderen, jongeren en jong volwassenen. Ik werk met cliëntgerichte- en cognitief-gedragstherapeutische technieken die gericht zijn op de hulpvraag van het jonge kind , de ouders of de jongere zelf en deze weer op weg te helpen in zijn of haar ontwikkeling. Ook kan (een deel van de) behandeling bestaan uit psycho-educatie waardoor kinderen, jongeren en hun ouders meer inzicht krijgen in de aard van problemen die het functioneren thuis en/of op school belemmeren en kan er samen op zoek worden gegaan naar mogelijke oplossingen. Soms vinden schoolobservaties plaats.

Lieve Bucx

Psycholoog NIP

Ik ben kinder- en jeugdpsycholoog en richt mij in de praktijk op de behandeling van kinderen en jongeren waarbij ik gebruik maak van cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte technieken en EMDR. Ik geef ouderbegeleiding en psycho-educatie en maak graag gebruik van creatieve materialen tijdens de therapie met kinderen. Tevens verricht ik psychodiagnostiek binnen de praktijk. In de afgelopen jaren heb ik me gespecialiseerd in complexe testdiagnostiek bij diverse instellingen. Daarnaast ben ik bezig met mijn registratie tot cognitief gedragstherapeut.

Erika Heijnen - GZ-psycholoog

Erika Heinen

GZ-psycholoog

Als GZ-psycholoog ben ik op freelance basis voor een beperkt aantal uren verbonden met de praktijk en mijn specialiteit is Theraplay en Systeemtherapie (zie gezinspraktijkdebasis.nl)

Ellen Korthuys

Administratief Medewerker

Ik ben werkzaam op het secretariaat en verricht alle voorkomende secretariële en administratieve werkzaamheden. Als assistente ben ik een algemeen aanspreekpunt voor zowel de cliënten als de behandelaren die werkzaam zijn op de praktijk

Nina Lengkeek

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Binnen de praktijk werk ik met kinderen en jeugdigen en hun ouders / verzorgers. Mijn werkzaamheden bestaan uit psychodiagnostiek – waar nodig – en behandeling. In de behandeltrajecten probeer ik zo veel mogelijk aan te sluiten op de cliënt en zet ik, altijd in overleg, effectief gebleken methoden en technieken in. Vanuit het ‘oplossingsgericht werken’ gaan we uit van de veranderwens en mogelijkheden van kind en ouders. In cognitieve gedragstherapie werken we aan het veranderen van disfunctionele gedachten, negatieve gevoelens en ongewenst gedrag naar realistische of helpende gedachten, een fijner gevoel en gewenst gedrag. Soms zet ik spel in als middel om te werken aan gestelde behandeldoelen. Ook werk ik met EMDR.

Debby Schoot

Debby Schoot

GZ-psycholoog 

Binnen de praktijk werk ik als regiebehandelaar voornamelijk met kinderen en jeugdigen. Mijn werkzaamheden bestaan onder andere uit het verrichten van diagnostisch onderzoek en het geven van diverse behandelingen aan kinderen, adolescenten, jong volwassenen en hun ouders. Hierbij kan gedacht kan worden aan de behandeling van gedragsproblemen, stemmingsproblematiek en ontwikkelingsstoornissen. Ik hecht grote waarde aan het betrekken van het cliëntsysteem (ouders, gezin en school). Daarnaast gebruik ik graag methoden vanuit de oplossingsgerichte therapie om vanuit de kracht van de cliënt te werken. Verder ben ik cognitief gedragstherapeutisch onderlegd en geef ik EMDR therapie.

 

BIG-nummer: 19922337925

Inge Wezendonk - Psycholoog

Inge Wezendonk

GZ-psycholoog

Ik werk binnen de praktijk als Regie behandelaar en uitvoerend behandelaar met kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers. Ik verricht diagnostiek en behandeling bij psychische, psychosociale en psychosomatische klachten. Ik werk vaak vanuit een cliëntgerichte en oplossingsgerichte benadering, mede omdat ik het belangrijk vind goed bij de belevingswereld van de cliënt aan te sluiten en te werken vanuit de kracht van de cliënt. Tevens maak ik gebruik van technieken die vallen onder de paraplu cognitieve gedragstherapie. Een voorbeeld van cognitieve gedragstherapie is EMDR, die ik inzet bij verwerking van traumatische ervaringen. Verder ben ik in opleiding tot geregistreerd cognitief gedragstherapeut VGCt.

 

BIG-nummer: 49925618725

Marjoleine Wimmers

Marjoleine Wimmers - Gitz​

Praktijkmanager

Binnen de praktijk ben ik werkzaam als praktijkmanager. Naast de ondersteuning van praktijkhouders en de kwaliteitscoördinator houd ik mij onder andere bezig met wet- en regelzaken rondom privacy, de administratie ten aanzien van Jeugd GGZ-zaken met gemeenten en het beheren van de financiële administratie.

Je kunt je online bij ons aanmelden.

Stuur ook gelijk de verwijsbrief mee, dan kunnen we gelijk aan de slag.