Onze medewerkers

Ons team bestaat uit (gezondheidszorg-) psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen met diverse specialisaties, voor zowel volwassenen als kinderen en jeugdigen. De volgende medewerkers zijn binnen de praktijk werkzaam:

Wouter Bleijenberg
Praktijkhouder, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog
WBNaast praktijkhouder ben ik hoofdbehandelaar voor zowel volwassenen als kinderen. Mijn oriëntatie is cliëntgericht en Jungiaans-analytisch, inclusief Sandplaytherapie bij volwassenen en kinderen. Verder werk ik met mindfulness, dromen, EMDR en EFT. Daarnaast geef ik supervisie en leertherapie bij opleidingstrajecten tot Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog (VCgP en NVP geregistreerd). Mijn psychotherapeutisch denken vanuit een holistische visie biedt ruimte voor zingeving, transpersoonlijke ontwikkeling als onderdeel van het bewerken van persoonlijkheidsproblematiek.
BIG-nummer: 39042604325

Gerry Bleijenberg-Derks
Praktijkhouder, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog
GBDNaast praktijkhouder ben ik hoofdbehandelaar voor volwassenen. Ik richt mij op onderliggende persoonlijkheidskenmerken en patronen welke ik benader vanuit een client-centered, Jungiaans-analytisch referentiekader. Ik besteed aandacht aan levensloop en biografie. De actualiteit van het nu heeft zijn wortels in het verleden.
Als gecertificeerd mindfulness trainer geef ik mindfulnesstrainingen. Acceptatie en compassie voor wat zich nu in het leven aandient zijn hierbij sleutelbegrippen. Het werken met individuele familieopstellingen is onderdeel van mijn werkwijze.
BIG-nummer: 49052233825

Debby Schoot
GZ-psycholoog, Orthopedagoog
DS5 Binnen de praktijk werk ik als regiebehandelaar voornamelijk met kinderen en jeugdigen. Mijn werkzaamheden bestaan onder andere uit het verrichten van diagnostisch onderzoek en het geven van diverse behandelingen aan kinderen, adolescenten, jong volwassenen en hun ouders. Hierbij kan gedacht kan worden aan de behandeling van gedragsproblemen, stemmingsproblematiek en ontwikkelingsstoornissen. Ik hecht grote waarde aan het betrekken van het cliëntsysteem (ouders, gezin en school). Daarnaast gebruik ik graag methoden vanuit de oplossingsgerichte therapie om vanuit de kracht van de cliënt te werken. Verder ben ik cognitief gedragstherapeutisch onderlegd en geef ik EMDR therapie.
BIG-nummer: 19922337925

Marjoleine Wimmers – Gitz
Praktijkmanager
Binnen de praktijk ben ik werkzaam als praktijkmanager. Naast de ondersteuning van praktijkhouders en de kwaliteitscoördinator houd ik mij onder andere bezig met wet- en regelzaken rondom privacy, de administratie ten aanzien van Jeugd GGZ-zaken met gemeenten en het beheren van de financiële administratie.

Erika Heinen
GZ-psycholoog
Ik ben GZ psycholoog en gecertificeerd Theraplay therapeute. Binnen de praktijk ben ik met een samenwerkingsovereenkomst werkzaam in deelbehandelingen en werkbegeleiding voor de K&J afdeling. Mijn specialisatie is Theraplay.
BIG-nummer: 59915249625

Inge Wezendonk
GZ psycholoog kind & jeugd
IWIk werk binnen de praktijk als Regie behandelaar en uitvoerend behandelaar met kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers. Ik verricht diagnostiek en behandeling bij psychische, psychosociale en psychosomatische klachten. Ik werk vaak vanuit een cliëntgerichte en oplossingsgerichte benadering, mede omdat ik het belangrijk vind goed bij de belevingswereld van de cliënt aan te sluiten en te werken vanuit de kracht van de cliënt. Tevens maak ik gebruik van technieken die vallen onder de paraplu cognitieve gedragstherapie. Een voorbeeld van cognitieve gedragstherapie is EMDR, die ik inzet bij verwerking van traumatische ervaringen. Verder ben ik in opleiding tot geregistreerd cognitief gedragstherapeut VGCt.
BIG-nummer: 49925618725

Rosanne Bleijenberg
Psycholoog in opleiding tot GZ psycholoog kind & jeugd
testpersonIn de praktijk ben ik werkzaam als psycholoog voor psychodiagnostisch onderzoek en behandeling van kinderen, jongeren en jong volwassenen. Ik werk met cliëntgerichte- en cognitief-gedragstherapeutische technieken die gericht zijn op de hulpvraag van het jonge kind , de ouders of de jongere zelf en deze weer op weg te helpen in zijn of haar ontwikkeling. Ook kan (een deel van de) behandeling bestaan uit psycho-educatie waardoor kinderen, jongeren en hun ouders meer inzicht krijgen in de aard van problemen die het functioneren thuis en/of op school belemmeren en kan er samen op zoek worden gegaan naar mogelijke oplossingen. Soms vinden schoolobservaties plaats.

Lieve Bucx
Psycholoog
Ik ben K&J psycholoog en richt mij op psychodiagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met gebruikmaking van Cognitieve Gedragstherapie, Ouderbegeleiding en oplossingsgerichte methodieken. In de afgelopen jaren heb ik bij diverse instellingen gewerkt en me gespecialiseerd in complexe testdiagnostiek waarbij ik in de praktijk me richt op behandelingen van stemmings- en angstproblematiek.

Nina Lengkeek
Kinder- en Jeugdpsycholoog SKJ / NIP
Binnen de praktijk werk ik met kinderen en jeugdigen en hun ouders / verzorgers. Mijn werkzaamheden bestaan uit psychodiagnostiek – waar nodig – en behandeling. In de behandeltrajecten probeer ik zo veel mogelijk aan te sluiten op de cliënt en zet ik, altijd in overleg, effectief gebleken methoden en technieken in. Vanuit het ‘oplossingsgericht werken’ gaan we uit van de veranderwens en mogelijkheden van kind en ouders. In cognitieve gedragstherapie werken we aan het veranderen van disfunctionele gedachten, negatieve gevoelens en ongewenst gedrag naar realistische of helpende gedachten, een fijner gevoel en gewenst gedrag. Soms zet ik spel in als middel om te werken aan gestelde behandeldoelen. Ook werk ik met EMDR.

Adrifa Chtatou
Administratief medewerker
Ik ben werkzaam op het secretariaat en verricht alle voorkomende secretariële en administratieve werkzaamheden. Als assistente ben ik een algemeen aanspreekpunt voor zowel de cliënten als de behandelaren die werkzaam zijn op de praktijk.

Ellen Korthuys
Administratief medewerker
Ik ben werkzaam op het secretariaat en verricht alle voorkomende secretariële en administratieve werkzaamheden. Als assistente ben ik een algemeen aanspreekpunt voor zowel de cliënten als de behandelaren die werkzaam zijn op de praktijk