Onze medewerkers

Ons team bestaat uit (gezondheidszorg-) psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen met diverse specialisaties, voor zowel volwassenen als kinderen en jeugdigen. De volgende medewerkers zijn binnen de praktijk werkzaam:

Wouter Bleijenberg
Praktijkhouder, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog
WBNaast praktijkhouder ben ik hoofdbehandelaar voor zowel volwassenen als kinderen. Mijn oriëntatie is cliëntgericht en Jungiaans-analytisch, inclusief Sandplaytherapie bij volwassenen en kinderen. Verder werk ik met mindfulness, dromen, EMDR en EFT. Daarnaast geef ik supervisie en leertherapie bij opleidingstrajecten tot Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog (VCgP en NVP geregistreerd). Mijn psychotherapeutisch denken vanuit een holistische visie biedt ruimte voor zingeving, transpersoonlijke ontwikkeling als onderdeel van het bewerken van persoonlijkheidsproblematiek.
BIG-nummer: 39042604325

Gerry Bleijenberg-Derks
Praktijkhouder, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog
GBDNaast praktijkhouder ben ik hoofdbehandelaar voor volwassenen. Ik richt mij op onderliggende persoonlijkheidskenmerken en patronen welke ik benader vanuit een client-centered, Jungiaans-analytisch referentiekader. Ik besteed aandacht aan levensloop en biografie. De actualiteit van het nu heeft zijn wortels in het verleden.
Als gecertificeerd mindfulness trainer geef ik mindfulnesstrainingen. Acceptatie en compassie voor wat zich nu in het leven aandient zijn hierbij sleutelbegrippen. Het werken met individuele familieopstellingen is onderdeel van mijn werkwijze.
BIG-nummer: 49052233825

Marjanne Lamberts-Verlaan
GZ-psycholoog, Praktijk- en kwaliteitscoördinator
YZIn de praktijk behandel ik volwassenen, ben ik 1 van de regiebehandelaren en neem ik deel aan coördinerende taken. Ik hecht grote waarde aan de therapeutische relatie en begeleid mensen graag bij hun (verander)proces. Schematherapie, EMDR en CGT zijn behandelvormen die ik veel toepas. Bijzondere affiniteit heb ik met persoonlijkheidsproblematiek en arbeidsgerelateerde problemen.
BIG-nummer: 19913846525

Maica Teunissen
Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut
YZ Als Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, GZ-Psycholoog en Systeemtherapeut ST. heb ik jaren werkervaring opgedaan o.a. in GGZ instellingen en universiteiten met individuele cliënten, groepen en relaties en ben ik gaandeweg gespecialiseerd in persoonlijkheidsproblemen. Met inzet van Psychodynamische – en Integratieve Psychotherapie richt ik mij voornamelijk op overlevingsstrategieën die we al vroeg in ons leven hebben ontwikkeld als gevolg van onbewuste onderliggende conflicten tussen wat we eigenlijk willen, voelen en wat we in werkelijkheid doen, een kloof tussen ons werkelijke gevoel en wat we anderen laten zien. Dit leidt vaak tot allerlei psychische spanningen en problemen in onszelf, maar ook in relatie met anderen.
Daarnaast werk ik als Regiebehandelaar en Praktijkopleider, geef ik werkbegeleiding en participeer ik in het behouden van een psychotherapeutische identiteit in de S GGZ.
BIG-nummer: 89048069725
BIG-nummer: 19048069716

Paul Smits
Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut
Ik ben Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut en met een samenwerkingsovereenkomst vervul ik de functie van Regiebehandelaar, geef ik werkbegeleiding en participeer ik in het behouden van een psychotherapeutische identiteit in deze praktijk. Mijn ervaring strekt zich uit van complexe psychodiagnostiek tot behandelingen in gesloten en open gespecialiseerde instellingen. Sinds 2012 ben ik met enkele tussenpozen aan deze praktijk verbonden.
BIG-nummer: 79057138425

Debby Schoot
GZ-psycholoog, Orthopedagoog
DS5 Binnen de praktijk in Dieren en Eerbeek werk ik voornamelijk met kinderen en jeugdigen. Ik heb onder andere gewerkt bij Mentaal Beter en ervaring opgedaan binnen de basis- en specialistische GGZ. Mijn werkzaamheden bestaan onder andere uit het verrichten van diagnostisch onderzoek en het geven van diverse behandelingen aan kinderen, adolescenten, jong volwassenen en hun ouders. Waarbij gedacht kan worden aan de behandeling van gedragsproblemen, stemmingsproblematiek en ontwikkelingsstoornissen. Ik hecht grote waarde aan het betrekken van het cliëntsysteem (ouders, gezin en school). Daarnaast gebruik ik graag methoden vanuit de oplossingsgerichte therapie om vanuit de kracht van de cliënt te werken. Verder ben ik cognitief gedragstherapeutisch onderlegd.

Erika Heinen
GZ-psycholoog
Ik ben GZ psycholoog en gecertificeerd Theraplay therapeute. Binnen de praktijk ben ik met een samenwerkingsovereenkomst werkzaam in deelbehandelingen en werkbegeleiding voor de K&J afdeling. Mijn specialisatie is Theraplay.
BIG-nummer: 59915249625

Marian Waller
Orthopedagoog, in opleiding tot Orthopedagoog Generalist
MW Binnen de praktijk richt ik mij op diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en jong volwassenen. Ik werk vanuit de positieve psychologie client- en systeemgericht. Het levensverhaal en de krachten van de client en zijn netwerk staan centraal bij het werken aan de hulpvraag. Samen werken we aan veiligheid, zelfbeeld en zelfvertrouwen. Het kinderrechtenverdrag is voor mij een belangrijke leidraad in mijn werk.

Anouschka Beerens
Psycholoog in opleiding tot psychotherapeut
ABBinnen de praktijk zie ik volwassenen voor (complexe) diagnostiek en voor behandeling (zowel kort- als langdurend). Ik ben in opleiding tot Psychotherapeut en tot Cognitief Gedragstherapeut VGCt. Ik werk vanuit diverse kaders: Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, Schematherapie en Psychodynamische therapie. Bij mij kan men zodoende met uiteenlopende problematiek terecht. Affiniteit heb ik met het behandelen van persoonlijkheidsproblematiek en psychotrauma.

Chris van de Bospoort
Psycholoog in opleiding tot psychotherapeut
CBBinnen de praktijk werk ik met volwassenen en begeleid ik mindfulness trainingen. Ik ben gecertificeerd mindfulness trainer en in opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut VGCt. Mensen helpen ontdekken dat ze sterker en dapperder zijn dan ze zelf vaak denken, vind ik één van de mooiste kanten van ons vak. Daarnaast heb ik affiniteit met verwerkingsgerelateerde problematiek (rouw en trauma). Indien gepast werk ik ook met EMDR.

Inge Wezendonk
Psycholoog in opleiding tot GZ psycholoog kind & jeugd
IWIk verricht diagnostiek en behandeling bij voornamelijk kinderen en jongeren maar ook bij volwassenen met psychische, psychosociale en psychosomatische klachten. Ik werk vanuit een cliëntgerichte benadering en maak gebruik van technieken die vallen onder de paraplu cognitieve gedragstherapie. Een voorbeeld van cognitieve gedragstherapie is EMDR, die ik inzet bij verwerking van traumatische ervaringen. Ik ben in opleiding tot GZ psycholoog voor kind en jeugd en tot geregistreerd cognitief gedragstherapeut VGCt.

Myrthe Boesveld
Psycholoog in opleiding tot GZ psycholoog
MBBinnen de praktijk verricht ik diagnostiek en behandeling bij volwassenen met uiteenlopende psychische problemen. Ik werk vanuit een oplossingsgericht en cognitief gedragstherapeutisch kader. Een voorbeeld van cognitieve gedragstherapie die ik toepas, is EMDR. Een persoonlijke benadering met kwalitatief goede zorg zijn mijn uitgangspunten in een behandeling. Hierbij stel ik de hulpvraag centraal en vind ik het belangrijk stil te staan bij de krachten van de cliënt. Naast individuele behandelingen geef ik samen met mijn collega Lis Pleysier de assertiviteitstraining. Ik ben in opleiding tot GZ psycholoog en tot geregistreerd cognitief gedragstherapeut VGCt.

Anne Birsak
Psycholoog
ABkBinnen de praktijk ben ik werkzaam als psycholoog voor zowel behandeling als diagnostiek bij volwassenen. Ik werk vanuit een Cognitief Gedragstherapeutisch kader en een cliëntgerichte benadering. Tevens pas ik EMDR toe. Tot slot maak ik gebruik van elementen uit ACT en Mindfulness in behandelingen. Mij inzetten voor de ontwikkeling en persoonlijke groei van mensen teneinde een positieve bijdrage te leveren aan welbevinden en kwaliteit van leven, is één van de mooiste kanten van het vak.

Linda Willems
Psycholoog
testpersonBinnen de praktijk verricht ik diagnostiek en behandeling bij volwassenen met uiteenlopende psychische problemen. Ik werk vanuit een cliëntgericht en cognitief gedragstherapeutisch kader en maak gebruik van mindfulness in individuele behandelingen. Ik vind het belangrijk dat er aandacht is voor de behandelrelatie en hulpvraag van de cliënt. Daarnaast behandel ik klachten niet enkel op symptoomniveau, maar heb ik ook aandacht voor gebeurtenissen uit het verleden die van invloed kunnen zijn op de klachten in het heden.

Samantha van den Hoogen
Psycholoog
testpersonBinnen de praktijk draag ik zorg voor diagnostiek en behandeling van volwassenen met uiteenlopende psychische klachten. Ik heb een achtergrond in zowel de medische psychologie als de klinische psychologie. Vanuit mijn ervaring ben ik cognitief-gedragstherapeutisch gewend te werken, echter combineer ik dit met een meer cliëntgerichte behandelvorm. Ik sta graag naast de cliënt om samen te zoeken naar de best passende oplossingen. Hierbij vind ik het belangrijk om oog te blijven houden voor u als persoon en uw levensverhaal.

Rosanne Bleijenberg
Psycholoog
testpersonIn de praktijk ben ik werkzaam als psycholoog voor psychodiagnostisch onderzoek en behandeling van kinderen, jongeren en jong volwassenen. Ik werk met cliëntgerichte- en cognitief-gedragstherapeutische technieken die gericht zijn op de hulpvraag van het jonge kind , de ouders of de jongere zelf en deze weer op weg te helpen in zijn of haar ontwikkeling. Ook kan (een deel van de) behandeling bestaan uit psycho-educatie waardoor kinderen, jongeren en hun ouders meer inzicht krijgen in de aard van problemen die het functioneren thuis en/of op school belemmeren en kan er samen op zoek worden gegaan naar mogelijke oplossingen. Soms vinden schoolobservaties plaats.

Lieve Bucx
Psycholoog
Ik ben K&J psycholoog en richt mij op psychodiagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met gebruikmaking van Cognitieve Gedragstherapie, Ouderbegeleiding en oplossingsgerichte methodieken. In de afgelopen jaren heb ik bij diverse instellingen gewerkt en me gespecialiseerd in complexe testdiagnostiek waarbij ik in de praktijk me richt op behandelingen van stemmings- en angstproblematiek.

Lis Pleysier
Psycholoog
Binnen de praktijk ben ik werkzaam als psycholoog en verricht ik psychodiagnostisch onderzoek. Ik werk vanuit een cognitief gedragstherapeutisch en cliëntgericht kader en pas tevens EMDR toe. Met mijn collega Myrthe Boesveld geef ik de assertiviteitstraining. Daarnaast geef ik samen met mijn collega Yuna van den Adel de Voluit Leven training.
Naast mijn werkzaamheden als psycholoog ben ik werkzaam op het secretariaat waar ik secretariële en administratieve werkzaamheden verricht.

Marjoleine Wimmers – Gitz
Praktijkmanager
Binnen de praktijk ben ik werkzaam als praktijkmanager. Naast de ondersteuning van praktijkhouders en de kwaliteitscoördinator houd ik mij onder andere bezig met wet- en regelzaken rondom privacy, de administratie ten aanzien van Jeugd GGZ-zaken met gemeenten en het beheren van de financiële administratie.

Iet Tieman-Bruins
Administratief medewerker
Ik ben werkzaam op het secretariaat en verricht secretariële en administratieve werkzaamheden. Als u naar de praktijk belt, dan spreekt u altijd eerst mij of mijn collega.

Adrifa Chtatou
Administratief medewerker
Ik ben werkzaam op het secretariaat en verricht alle voorkomende secretariële en administratieve werkzaamheden. Als assistente ben ik een algemeen aanspreekpunt voor zowel de cliënten als de behandelaren die werkzaam zijn op de praktijk.