Onze mensen

Ons team bestaat uit (gezondheidszorg-) psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen met diverse specialisaties, voor zowel volwassenen als kinderen en jeugdigen. De volgende medewerkers zijn binnen de praktijk werkzaam:

Wouter Bleijenberg

Praktijkhouder, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog

Naast praktijkhouder ben ik Regiebehandelaar / Klinisch Psycholoog voor zowel volwassenen (in het Mentaal Beter team) als kinderen in ons JeugdGGZ team. Mijn oriëntatie is cliëntgericht en Jungiaans-analytisch, inclusief Sandplaytherapie-ISSTen/of droomtherapie bij volwassenen en kinderen. Daarnaast geef ik supervisie en leertherapie bij opleidingstrajecten tot Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog (VPeP en NVP geregistreerd). Mijn psychotherapeutisch denken vanuit een holistische visie biedt ruimte voor zingeving, transpersoonlijke ontwikkeling en positieve psychologie.


BIG-nummer: 39042604325

Gerry Bleijenberg - Derks

Praktijkhouder, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog

Naast praktijkhouder ben ik Regiebehandelaar / Klinisch Psycholoog voor volwassenen in het Mentaal Beter team. Ik richt mij op onderliggende persoonlijkheidskenmerken en patronen welke ik benader vanuit een client-centered, Jungiaans-analytisch referentiekader. Ik besteed aandacht aan levensloop en biografie. De actualiteit van het nu heeft zijn wortels in het verleden.
Als gecertificeerd mindfulness trainer geef ik mindfulnesstrainingen en individuele Mindfulness Based Cognitive Therapy. Acceptatie en compassie voor wat zich nu in het leven aandient zijn hierbij sleutelbegrippen. Daarnaast ben ik EFT Psychotherapeut en lid van NVP en VPeP

 

BIG-nummer: 49052233825

Nina Lengkeek

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Binnen de praktijk werk ik met kinderen en jeugdigen en hun ouders / verzorgers. Mijn werkzaamheden bestaan uit psychodiagnostiek – waar nodig – en behandeling. In de behandeltrajecten probeer ik zo veel mogelijk aan te sluiten op de cliënt en zet ik, altijd in overleg, effectief gebleken methoden en technieken in. Vanuit het ‘oplossingsgericht werken’ gaan we uit van de veranderwens en mogelijkheden van kind en ouders. In cognitieve gedragstherapie werken we aan het veranderen van disfunctionele gedachten, negatieve gevoelens en ongewenst gedrag naar realistische of helpende gedachten, een fijner gevoel en gewenst gedrag. Soms zet ik spel in als middel om te werken aan gestelde behandeldoelen. Ook werk ik met EMDR.

Debby Schoot

Debby Schoot

GZ-psycholoog 

Binnen de praktijk werk ik als regiebehandelaar voornamelijk met kinderen en jeugdigen. Mijn werkzaamheden bestaan onder andere uit het verrichten van diagnostisch onderzoek en het geven van diverse behandelingen aan kinderen, adolescenten, jong volwassenen en hun ouders. Hierbij kan gedacht kan worden aan de behandeling van gedragsproblemen, stemmingsproblematiek en ontwikkelingsstoornissen. Ik hecht grote waarde aan het betrekken van het cliëntsysteem (ouders, gezin en school). Daarnaast gebruik ik graag methoden vanuit de oplossingsgerichte therapie om vanuit de kracht van de cliënt te werken. Verder ben ik cognitief gedragstherapeutisch onderlegd en geef ik EMDR therapie.

 

BIG-nummer: 19922337925

Rosanne Bleijenberg

Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog

Ik werk binnen de praktijk als uitvoerend behandelaar met kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers. Daarbij ben ik in opleiding tot GZ psycholoog. Waar nodig, verricht ik psychodiagnostisch onderzoek. Ik behandel vanuit een cliëntgerichte en oplossingsgerichte benadering waarbij wordt uitgegaan van de gezonde kant en (veer)kracht van het kind en zijn/haar ouders/verzorgers. Daarbij werk ik o.a. met Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Mindfulness, ACT(Acceptance and Commitment Therapy) en EMDR.

Lieve Bucx

Psycholoog NIP i.o. tot GZ-psycholoog

Ik ben kinder- en jeugdpsycholoog en richt mij in de praktijk op de behandeling van kinderen en jongeren waarbij ik gebruik maak van cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte technieken en EMDR. Ik geef ouderbegeleiding en psycho-educatie en maak graag gebruik van creatieve materialen tijdens de therapie met kinderen. Tevens verricht ik psychodiagnostiek binnen de praktijk. In de afgelopen jaren heb ik me gespecialiseerd in complexe testdiagnostiek bij diverse instellingen. Daarnaast ben ik bezig met mijn registratie tot cognitief gedragstherapeut.

Erika Heinen

GZ-psycholoog

Als GZ-psycholoog ben ik op freelance basis voor een beperkt aantal uren verbonden met de praktijk en mijn specialiteit is Theraplay en Systeemtherapie (zie gezinspraktijkdebasis.nl)

Clementine Bakker

Orthopedagoog Generalist

Als orthopedagoog-generalist (NVO) en cognitief gedragstherapeut (VGCt) ben ik werkzaam in het team Jeugd voor diagnostiek en behandelingen. Ik heb een onderwijsachtergrond en heb als orthopedagoog veel ervaring en expertise opgedaan in het (speciaal) onderwijs en voortgezet onderwijs.
Door goed te luisteren en het kind of de jongeren aan te moedigen om zijn of haar gedachten en gevoelens onder woorden te brengen worden problemen verkend en wordt een gewenste situatie in kaart gebracht. Afhankelijk van het probleem, leeftijd en/of belang van het kind of de jongere wordt ingezet op een goede samenwerking met ouders en school. 

BIG-nummer: 09926910631

Ellen Korthuys

Administratief Medewerker

Ik ben werkzaam op het secretariaat en verricht alle voorkomende secretariële en administratieve werkzaamheden. Als assistente ben ik een algemeen aanspreekpunt voor zowel de cliënten als de behandelaren die werkzaam zijn op de praktijk

Marjoleine Wimmers

Marjoleine Wimmers - Gitz​

Praktijkmanager

Binnen de praktijk ben ik werkzaam als praktijkmanager. Naast de ondersteuning van praktijkhouders en de kwaliteitscoördinator houd ik mij onder andere bezig met wet- en regelzaken rondom privacy, de administratie ten aanzien van Jeugd GGZ-zaken met gemeenten en het beheren van de financiële administratie.

Je kunt je online bij ons aanmelden.

Stuur ook gelijk de verwijsbrief mee, dan kunnen we gelijk aan de slag.