Supervisie en leertherapie

Wouter Bleijenberg is erkend leertherapeut en supervisor voor de VPeP en tevens als zodanig ingeschreven in de registers bij de NVP . Ik geef supervisie aan psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters in opleiding. 

Hierbij ligt het accent op de cliëntgerichte, experiëntiële psychotherapie.
De volgende perspectieven staan daarin centraal: Betekenisverlening, Ervaringswijze, Interactionele opstelling en Existentiële verhouding. (zie ook art Arpi Sule in tijdschrift Persoonsgerichte experientiële Psychotherapie 02/2020)

Werkwijze bij supervisie

We starten met een kennismakingsgesprek van een uur en net als bij intakegesprek bij cliënten bied dit meteen al een persoonlijke ervaring die we beiden uitwisselen. Als we beiden het idee hebben dat we de supervisie met elkaar aan willen gaan, maken we 3-5 vervolgafspraken. In het evaluerende gesprek beslissen we of we het supervisietraject voortzetten. 

 

De supervisant bepaalt na het eerste gesprek zijn/haar leerdoelen en de best passende leerwijze en we maken een concept supervisieplan. In de supervisiebijeenkomsten bekijken en bespreken we behandelingen en de toepassing van clientgerichte werkwijze met speciale aandacht voor de therapeutische relatie, parallelprocessen. Ook kunnen de door de supervisant gemaakte video-opnames samen bekeken en besproken worden . De volgende aspecten staan centraal; wat is de focus van de behandeling en wat zijn de kernthema’s; neemt de cliënt zijn verantwoordelijkheid binnen de therapie en verbindt hij zich hiermee; durft de therapeut empathisch, congruent, accepterend en confronterend te zijn; welke afweermechanismen en (tegen)overdracht zie je bij beiden, etc. Er wordt veel aandacht besteed aan de therapeutische relatie en hoe deze in de behandeling ingezet kan worden als procesbevordering en eventuele stagnaties hierin.
De supervisant schrijft over elke supervisie een reflectieverslag en bereidt de supervisie voor middels aantekeningen over het therapieproces. Geregeld evalueren we of het leerproces van de supervisant conform doelen en verwachtingen verloopt.

 

Leertherapie

We starten met een kennismakingsgesprek van een uur en verkennen de thema’s die een belangrijke rol spelen in de persoonlijke ervaringen als behandelaar, tegen de achtergrond van persoonlijke ontwikkeling en leerdoelen daarbij. De nadruk ligt op de persoon en minder op de methodiek in behandelingen zodat er vooral ruimte is om te exploreren en verdiepen wat opkomt bij het introspectieve en reflectieve ruimte geven aan zichzelf, gevoelens en belevingen. Het is een leertherapie waarin ook gespiegeld en uitgewisseld wordt hoe de interactie met de leertherapeut doorwerkt in parallelprocessen, stagnaties en modeling.

 

Er vindt geen beoordeling plaats zoals bij supervisie in het kader van een specialistische opleiding, maar een bevestiging dat 25 of 50 sessies in het Clientgerichte kader zijn voltooid.

 

Indien de leertherapie niet plaatsvindt in het kader van een opleiding kan het ook als Coaching of Persoonlijk Leerproces worden beschouwd.

 

Kosten

De kosten van supervisie en leertherapie bedragen € 110,- per 45-50 minuten..

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden?

Stuur gerust een mailtje!