Aanmelden

U kunt zich online bij ons aanmelden. Hiervoor kunt u onderstaand formulier gebruiken. Let op! Wij kunnen pas met uw aanmelding aan de slag als wij een geldige verwijsbrief van uw huisarts hebben ontvangen. Soms ontvangen wij deze rechtstreeks van uw huisarts. Indien uw huisarts u een verwijsbrief heeft meegegeven, kunt u deze uploaden via onderstaand formulier.
Mocht u zich liever telefonisch willen aanmelden, dan kan dat bij één van onze medewerkers van het secretariaat. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur op nummer 0313-416100.

Onderstaande wachttijden zijn een richtlijn. De uiteindelijke wachttijd kan variëren. Voor de exacte wachttijden van een locatie, kunt u bellen naar ons secretariaat, telefoonnummer: 0313-416100. Voor alle locaties geldt een behandelwachttijd van gemiddeld 2-4 weken.

Locatie:Jeugdzorg:Volwassenenzorg:
Dieren1-2 maandenGB-GGZ: 2-4 weken
S-GGZ: 4-6 weken
Voorlopig kunnen wij geen complexe diagnostiek en/of psychotherapeutische hulpvragen aannemen i.v.m. oplopende wachttijd.
Eerbeek1-2 maandenGB-GGZ: 2-4 weken
S-GGZ: 4-6 weken (lichte tot matige zorgzwaarte)
Voorlopig kunnen wij geen complexe diagnostiek en/of psychotherapeutische hulpvragen aannemen i.v.m. oplopende wachttijd.
Zutphen1-2 maandenGB-GGZ: 2-4 weken
S-GGZ: 2-4 weken (lichte tot matige zorgzwaarte)
Voorlopig kunnen wij geen complexe diagnostiek en/of psychotherapeutische hulpvragen aannemen i.v.m. oplopende wachttijd.
Laatst bijgewerkt: 24 juli 2019
Indien aanmelden via internet niet lukt, neem dan telefonisch contact op met onze assistente.

Als u de wachttijd te lang vindt, is er altijd nog de mogelijkheid om aan uw zorgverzekeraar te vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan er voor zorgen dat iemand binnen 4 weken vanaf het eerste contact een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling start. Deze termijnen vormen de maximaal aanvaardbare wachttijden die zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn overeengekomen (treeknormen). Ook kunt u bij Mentaal Beter te Nijmegen terecht voor snelle hulpverlening, telefoonnummer: 088-010 44 80.

Belangrijk: Indien bij aanmelding jeugdigen sprake is van gescheiden ouders die beiden ouderlijk gezag hebben is het verplicht dat beide ouders toestemming geven voor aanmelding. Gelieve bij ‘opmerkingen’ het adres van de ander ouder in te vullen, zodat we na aanmelding de informatie naar beide ouders kunnen sturen.