Disclaimer

De website van psychologenpraktijk Bleijenberg-Derks is voor persoonlijk (niet-commercieel) gebruik.

 

Deze website is primair bedoeld ter informatievoorziening over onze praktijk en onze werkwijze, voor mensen die cliënt van de praktijk zijn of willen worden, voor verwijzers en andere belangstellenden.

 

Content van de website

De website en de inhoud ervan is met zorg samengesteld en wordt beheerd door Psychologenpraktijk Bleijenberg-Derks (PraktijkBD). Teksten en afbeeldingen van deze website mogen niet worden overgenomen of vermenigvuldigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PraktijkBD. PraktijkBD kan geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren en weergeven van deze site.

 

Informatie op de website

De informatie op deze website is gebaseerd op huidige inzichten en kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Aan de geboden informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. PraktijkBD neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site. Op deze site wordt soms verwezen naar informatie van derden. Die informatie wordt minder vaak beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.

 

Vertrouwelijkheid

Gegevens die u bij een bezoek aan deze website verstrekt (bijvoorbeeld in het aanmeldformulier) worden strikt vertrouwelijk behandeld, met inachtneming van de wettelijke regels. Zie ook onze praktijkinformatie over privacy.

 

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website? Neem dan contact met ons op via ons e-mailadres: info@praktijkbd.nl.