Sandplay therapie

Spelenderwijs werken wij samen aan jouw probleem.

Wat is Sandplay Therapie? 

Sandplay Therapy is een vorm van psychotherapie die kinderen of volwassen cliënten uitnodigt om in aanwezigheid van een getrainde psychotherapeut driedimensionale afbeeldingen in een tafelmodel zandbak te maken met miniatuurobjecten en beeldjes. Het is een expressieve, non-verbale, creatieve benadering die wordt gebruikt bij kinderen, volwassenen, koppels en gezinnen in verschillende settingen. Ook creatief therapeuten en speltherapeuten passen deze methode toe. 

 

 

De gebruikte miniaturen kunnen mensen, beeldjes, situaties, gevoelens vertegenwoordigen en zelfexpressie en reflectie vergemakkelijken. De gemaakte figuraties vertegenwoordigen vaak de ‘innerlijke wereld’ van de cliënt, waar cliënten zich bewuster kunnen worden van hun relatie met zichzelf, hun onbewuste manier van omgaan, en daardoor inzichtelijker en zelfbewuster worden van eventuele huidige moeilijkheden of worstelingen in hun leven. Eerder onbekende gedachten en gevoelens kunnen naar voren komen en zichtbaar worden door de uitbeelding en symbolische benadering die wordt toegepast, waardoor sessies erg diep en krachtig kunnen aanvoelen.

Sinds 1994 is er vanuit de praktijk in Dieren een groep psychotherapeuten en andere professional opgeleid door Joel Ryce Menuhin en Mary Jane Markell. Naast het doorlopen van een eigen intensief leerproces in Sandplay en het volgen van de opleiding tot gecertificeerd lid van de ‘International Society of Sandplay Therapy (ISST-Founder Dora Kalff) is in 2003 de Nederlandse Vereniging voor Sandplay Therapie ( NVST) opgericht. Wouter Bleijenberg was oprichtingslid en gedurende de 1e 5 jaar voorzitter.

Vrije en beschermde ruimte

Sandplay Therapie omvat het bieden van een “vrije en beschermde ruimte” (Kalff, 1980), waar gevoelens en zowel de verbale als de non-verbale uitingen veilig kunnen worden uitgedrukt. Waar komt Sandplay Therapy vandaan? Sandplay Therapy werd eind jaren vijftig ontwikkeld door Dora Kalff, een Jungiaanse therapeut in Zwitserland. Het is gebaseerd op de psychologische principes van Carl Jung en het werk van Margaret Lowenfeld, een Britse arts die de “World Technique” (1979) (van HG Well’s (1911) “Floor Games”) ontwikkelde die non-verbale vormen van communicatie mogelijk maakte in behandeling met kinderen. Dora Kalff had met C.G. Jung en Emma Jung de aanpak aangepast en het sandplay-proces bestudeerd binnen een Jungiaans theoretisch kader. Daarbij wordt uitgegaan van de inzichten dat de psyche zelfsturend en zelfherstellend kan zijn (Kalff, 1980). 

Hoe werkt het? 

Sandplay faciliteert behandeling, genezing en transformatie door conflicten vanuit het onbewuste expressie te geven. Ze kunnen in symbolische vorm voorkomen en kunnen psychologische veranderingen mogelijk maken Het belangrijkste (en fundamenteel voor elk behandelresultaat) is de centrale rol van de therapeutische relatie. Sandplay is explorerend en kan helpen bij het doorbreken van stagnatie in de verbale therapievorm en nodigt op een speelse manier uit om de situaties op een andere manier te bekijken en suggereert zowel voor de cliënt als de therapeut dat er mogelijkheden zijn die verder gaan dan wat al bekend is. Door een creatieve en verkennende ruimte te bieden om gevoelens te ondersteunen, kunnen verschillende of onbekende (non-verbale) aspecten worden gedeeld en gevonden. Mensen hebben vaak het gevoel dat ze zichzelf van een andere kant kunnen laten zien, diepe gedachten en gevoelens uiten die anders te moeilijk zouden zijn om te verwoorden. Driedimensionale afbeeldingen maken (met handen om aan te raken, vormen en beeldhouwen) activeert de rechterkant van onze hersenen (het limbische systeem) die wordt geassocieerd met toegang tot emoties en een authentiek zelfgevoel, intuïtie, geheugen en leren. De symbolische benadering van het gebruik van zand en objecten is gericht op het stimuleren van zelfexpressie en reflectie; de psyche een middel bieden om zichzelf (de innerlijke wereld) te tonen en te helpen bij het verkrijgen van meer inzicht in persoonlijke moeilijkheden, relaties, gedachten en gevoelens. 

Het gebruik van zand en het maken van afbeeldingen in de zandbak activeert, stimuleert, gebruikt en coördineert alle hersenfuncties, en wanneer het zand wordt aangeraakt, is er een onmiddellijke verbinding en betrokkenheid van lichaam en geest. Spelen vernieuwt ons gevoel van optimisme, hoop en bouwt voort op veerkracht, het vermogen om met onverwachte dingen om te gaan, emotionele competentie en empathie. De meer ontspannen, speelse maar geconcentreerde toestand wordt in verbale therapieën in de regel niet zo snel bereikt. Sandplay Therapie kan essentiële zintuiglijke ervaringen bieden die positieve zelfregulatie ondersteunen, stressgerelateerde reacties verminderen en zelfverzachtend gedrag ontwikkelen. Sandplay helpt mensen om traumatische herinneringen, associaties en ervaringen te verwerken. Trauma wordt in het geheugen opgeslagen als beelden in de rechterhersenhelft. Naast EMDR kunnen verwerkingsprocessen ook via Sandplay worden gestimuleerd.

De indicatie voor  Sandplay therapie kan plaatsvinden binnen bestaande behandelingen, in het kader van  leertherapie, supervisie of zelfbetaling.

Wil jij je voor Sandplay aanmelden?

Of wil je meer weten over de mogelijkheden, stuur ons een e-mail