Kinderen

Wanneer je problemen hebt die niet vanzelf oplossen, kunnen we samen gaan kijken met jou en je ouders hoe we jou kunnen gaan helpen. Hiervoor gaan we praten met jou en met je ouders over wat je lastig vindt, maar ook wat er allemaal goed gaat.

 

Daarna kunnen we samen een plan maken hoe we kunnen zorgen dat jij je weer beter gaat voelen. Dit kunnen we doen door samen te gaan praten, soms met knutselen en spelen erbij. En soms gaan we eerst verder kijken waar je probleem vandaan komt door middel van een onderzoek, dat vaak ook uit spelletjes en vragen bestaat.

 

Wij bieden hulp bij onder andere:

 • Somberheid en depressie
 • Angst(stoornissen)
 • Sociale problemen
 • Hechtingsproblemen
 • Trauma / PTSS
 • Gestagneerde rouwverwerking
 • Problemen rondom de scheiding van je ouders
 • Gedragsproblemen
 • (Vermoedens van) ontwikkelingsstoornissen als ADHD of een stoornis in het autistische spectrum
 • Opvoedingsproblemen
 • Dwangproblematiek
 • Onzekerheid / identiteitsvragen
 • Eetstoornissen
 • KOPP-problematiek
 • Stressklachten
 • Pesten / weerbaarheid

Onze specialismen:

 • Psychodiagnostiek
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Traumaverwerking / EMDR
 • Ouderbegeleiding / mediatietherapie
 • Psychodynamische
 • Sandplay therapie

Het behandeltraject

Lees meer over het behandeltraject bij Psychologenpraktijk Bleijenberg-Derks

Intake

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek. Samen kijken we naar wat jij nodig hebt.​

Diagnostiek

Na de intake kan er besloten worden om psychodiagnostisch onderzoek te doen.

Behandeling

Een behandeling bij onze praktijk duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.​

Kosten

Per 2015 wordt jeugdzorg niet meer vergoed via de zorgverzekeraar, maar via de gemeente.​

Je kunt je online bij ons aanmelden.

Stuur ook gelijk de verwijsbrief mee, dan kunnen we gelijk aan de slag.