Klachten en complimenten

Uw mening nemen wij uiterst serieus!

 

Uw psycholoog is verantwoordelijk voor correct en professioneel handelen. Wij houden ons aan de beroepscode van het NIP. Wij hechten grote waarde aan vertrouwelijkheid en werken op een professionele en transparante wijze, waar voldoende ruimte bestaat voor feedback, kritiek en evaluatie. Want de beste graadmeter voor onze kwaliteit is uw tevredenheid!

 

Algemene klacht, opmerking of compliment?

Onze medewerkers doen er alles aan om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Als u vindt dat iets fout is gegaan, of als u opmerkingen heeft over onze praktijk of medewerkers, vragen wij u dit aan ons te melden. U voorkomt daarmee dat problemen blijven voortbestaan, daarnaast stelt u ons in staat onze dienstverlening te verbeteren. Bent u tevreden over onze dienstverlening of wilt u andere positieve feedback geven? Ook dit horen wij graag van u! U kunt ons beoordelen op ZorgkaartNederland, dit stellen wij zeer op prijs! Beoordeel onze zorg  op Zorgkaart Nederland.

 

Klacht over uw behandeling?

Indien u een klacht heeft over uw behandeling, neem dan contact op met uw persoonlijke behandelaar. Deze zal samen met u kijken wat gedaan kan worden. Indien dit niet tot een gewenst resultaat leidt, neem dan contact op met de mede praktijkhouder. Deze zoekt samen met u naar een oplossing. Indien dit nog steeds niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kunt u terecht bij:

Voor clienten die behandeld worden in de reguliere GGZ via ons contract met 1 NP: Klachten en Klantsignalen – 1np.nl 

Voor anderen buiten de vergoedde zorg: de onafhankelijke klachtencommissie van onze beroepsvereniging het NIP Klachten (van cliënten) – NIP (psynip.nl) of de beroepsvereniging Klachtenregeling Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (nvp.nl)

 

Uw klacht, opmerking of compliment kunt u richten aan de heer W.A.C. Bleijenberg (praktijkhouder), Piet Heinstraat 11, KAMER 1.21, 7204 JN Zutphen of per e-mail info@praktijkbd.nl.