Affectfobietherapie

Helpt emoties weer toe te laten en te hanteren

Wat is affectfobietherapie (AFT)?
Achtergrond AFT
‘Affect’ is een ander woord voor gevoelens. Gevoelens zijn belangrijke signalen, waar we niet altijd iets mee hoeven te doen, maar die wel altijd de moeite waard zijn om te onderzoeken: wát vertellen mijn gevoelens mij? Ze kunnen ons bijvoorbeeld helpen om juiste keuzes te maken, grenzen te stellen of in contact met anderen vrijuit te lachen of lief te hebben.
Op het moment dat wij bang zijn overweldigd te worden door onze gevoelens of als wij geleerd hebben dat bepaalde gevoelens niet geuit mogen worden, kunnen de gevoelens angst oproepen. Zo kan er een fobie voor onze gevoelens ontstaan, oftewel, een affectfobie.
Het conflict -wat zo in onszelf ontstaat- kan allerlei gevolgen hebben. We gaan ons bijvoorbeeld terugtrekken, aanpassen, durven ons niet meer kwetsbaar op te stellen in het contact met anderen, en we voelen ons bijvoorbeeld gespannen, moe of somber.

Voor wie is AFT geschikt?
Affectfobietherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen die al langere tijd last hebben van psychische klachten zoals somberheid, angst en een lage zelfwaardering. Het is verder mogelijk dat de er naast psychische klachten ook in relatie tot anderen of binnen hun werk of studie terugkerend problemen zijn.

Wat is het doel van AFT?
Affectfobietherapie heeft het doel onze psychische gezondheid te vergroten door het vrij kunnen beleven van alle gevoelens. Dan kunnen wij uiten wat ons beweegt in relatie met de mensen om ons heen.

Hoe werkt AFT?
In affectfobietherapie gaat u allereerst onderzoeken hoe uw (belangrijkste) affectfobie is ontstaan, hoe deze in stand wordt gehouden en hoe die tot uitdrukking komt in het contact met uzelf en in het contact met anderen. Vervolgens leert u, stap voor stap, op een gezonde manier met uw gevoelens om te gaan.

In onze praktijk wordt affectfobietherapie zowel individueel als in een groep gegeven.

Affectfobie-groepstherapie
Waarom AFT in een groep?
Affectfobieën ontstaan en worden in stand gehouden in relatie tot anderen. Hierom kunnen ze dan ook het beste in relatie tot anderen worden aangepakt! De groep biedt hierin steun en voorziet een ieder van een oefenruimte om anders met gevoelens om te leren gaan. Bij de affectfobiegroep vindt het interpersoonlijk leren dus niet alleen plaats in het therapeutisch contact, maar vooral ook in het contact met andere groepsleden. Het aanwezig zijn en werken in en met een groep wordt door cliënten vaak als een emotioneel corrigerende ervaring benoemd.

Praktische informatie
De affectfobiegroep vindt wekelijks plaats op een vaste dag en omvat in totaal 20 bijeenkomsten. Opgave via uw eigen behandelaar of, indien u nog niet bij onze praktijk bent aangemeld, via het aanmeldformulier.