Kwaliteitsbeleid

We zijn begin 2020 door DEKRA gecertificeerd voor HKZ-kleine ondernemingen en werken volgens het Kwaliteits-Management Systeem.

 

Klik hier om het certificaat te bekijken

 

Voor bestaande clienten

Wij hebben uw mening als het gaat om de kwaliteit van onze zorgverlening hoog in het vaandel staan.Heel benieuwd zijn wij naar uw mening over onze praktijk en het door ons gevoerde beleid.

 

Hoe?

Indien u voor ons tips, verbetermaatregelen of suggesties heeft ten aanzien van onze praktijkvoering of service dan willen wij u vriendelijk verzoeken om deze op het rode formulier in te vullen en in de ideeënbus te deponeren die zich in onze wachtruimte Spankerenseweg 37 bevindt. Dit kan anoniem gebeuren. Indien u een compliment of positief bericht wil achterlaten dan kunt u dit doen door het groene formulier in te vullen en in de brievenbus te deponeren.

 

U kunt ook uw behandelaar of onze praktijkmanager een email of brief sturen administratie@praktijkbd.nl.

 

Wij nemen uw opmerkingen zeker ter harte en bedanken u voor de input

 

Wat is HKZ-Certificatie?

Bij HKZ-certificatie toetst een externe certificerende instelling (CI) of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Deze toetsing vindt plaats door een door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde certificatie-instelling. Dit is gebonden aan een aantal strikte regels. Om de toetsing zo objectief mogelijk te laten zijn, mag de onafhankelijke certificeerder bijvoorbeeld niet tegelijk een adviserende rol vervullen. De certificatie-audit wordt altijd uitgevoerd door een lead-auditor en een materiedeskundige, die inhoudelijk goed op de hoogte is van het betreffende vakgebied. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de toets goed wordt uitgevoerd en dat rekening gehouden wordt met de situatie van de professional binnen de instelling. Afhankelijk van de complexiteit en grootte van de organisatie neemt de audit één of meerdere dagen in beslag. (Zie voor meer informatie certificatie-audit). Als uit de audit blijkt dat de organisatie aan de normen voldoet, geeft de CI een HKZ-certificaat af. Het certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur (3 jaar) en tussentijdse toetsing is verplicht. Na drie jaar vindt hercertificatie plaats.

 

Bron: HKZ.nl