VOORGENOMEN OVERNAME van de VOLWASSENZORG afdeling

Nieuwsbericht 18 juli 2019

Middels dit bericht willen we u op de hoogte te brengen van de geplande overname van de Volwassenzorg inclusief de betreffende behandelaren binnen Psychologenpraktijk Bleijenberg-Derks door Mentaal Beter. Na een jarenlange samenwerking in franchiseverband is besloten om hier een volgende stap in te zetten en Psychologenpraktijk Bleijenberg-Derks onderdeel te laten worden van Mentaal Beter. Vanuit gedeelde waarden als een persoonlijke benadering en het streven naar continue verbetering van de zorg is er sprake van een goede match tussen beide partijen en gezamenlijke visie richting de toekomst.
Wouter en Gerry Bleijenberg blijven nauw betrokken bij de praktijk, zij blijven ook werken binnen Mentaal Beter als Klinisch Psycholoog en Regiebehandelaar.
Zij blijven daarnaast onder eigen beheer de Kind en Jeugdafdeling voortzetten vanuit het pand aan de Spankerenseweg met het team van K&J psychologen.

Uiteraard heeft de continuering van kwalitatief goede zorg onze hoogste prioriteit. Tevens willen we benadrukken dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de cliëntgegevens, in lijn met de eisen van de wet. Wij streven er naar om zo geruisloos mogelijk over te gaan, zodat de cliënten daar zo min mogelijk van merken. Ook de gebruikelijke manier van aanmelden via website of telefoon kan gewoon doorgaan. Verwijzers zullen nog apart op de hoogte worden gebracht.

Wij zijn blij met deze ontwikkeling en hopen op deze wijze ons mooie beroep te blijven uitoefenen.

Wij nodigen u van harte uit om te reageren op dit voornemen via een e-mail naar w.bleijenberg@praktijkbd.nl of l.vanderpoel@mentaalbeter.nl

Met vriendelijke groet,

Wouter en Gerry Bleijenberg