Wettelijke regels en bepalingen

Je leeftijd bepaalt in hoeverre je zeggenschap hebt over je behandeling.

 

  • Bij kinderen onder de 12 jaar zijn de ouders wettelijk verantwoordelijk en hebben in principe recht op toegang tot alle informatie betreffende hun kind.
  • Kinderen en jongeren tussen 12 en 16 jaar hebben medezeggenschap over hun behandeling, en dus ook over hun dossier.
  • Jongeren vanaf 16 jaar worden binnen de hulpverlening juridisch als volwassen beschouwd en hebben volledige zeggenschap over hun behandeling.

Wanneer sprake is van een echtscheidingssituatie en beide ouders dragen het ouderlijk gezag, dan moeten beide ouders toestemming geven* bij aanmelding van het kind. Voordat er vervolgens met behandeling gestart kan worden, dient ook het behandelplan door beide ouders ondertekend te zijn. Voor het intakegesprek zullen beide ouders worden uitgenodigd en wij streven ernaar om hierbij beide ouders ook gezamenlijk te spreken. Wij verwachten de bereidheid en welwillendheid van beide ouders om in uw ouderrol samen te werken aan het welzijn van uw kind.Wij kunnen als praktijk geen psychologische behandeling bieden als uw hulpvraag of zorgen liggen op het gebied van de omgangsregeling en/of de hoofdverblijfplaats of als er communicatieproblemen tussen u als gescheiden ouders zijn. In dat geval verwijzen wij naar een programma als Kinderen uit de knel of Ouderschap blijft of naar een vorm van mediation.


Heeft u als ouder alleen het gezag na een echtscheiding, en meldt u uw kind aan, dan vragen wij u bij aanmelding naar een Verklaring van ouderlijk gezag met een recente datum (eventueel aan te vragen bij de rechtbank in het arrondissement waar uw kind geboren is). Wettelijk gezien dient u als ouder met gezag de ouder die geen gezag heeft, op de hoogte te houden van belangrijke zaken omtrent uw kind. Indien er sprake is van moeizame of geen communicatie tussen u beiden, zijn wij op grond van de wet verplicht om de ouder zonder gezag desgevraagd algemene informatie te verstrekken over de behandeling. Uiteraard gebeurt dit in overleg met de ouder met gezag en het kind/de jongere.

*Deze toestemming moet schriftelijk worden gegeven voordat er met het traject gestart kan worden. Een toestemmingsformulier wordt na aanmelding toegezonden.

 

Je kunt je online bij ons aanmelden.

Stuur ook gelijk de verwijsbrief mee, dan kunnen we gelijk aan de slag.