ROM

In onze praktijk maken wij gebruik van (ROM) vragenlijsten.

Wat is ROM?
ROM staat voor Routine Outcome Measurement. Wij maken gebruik van ROM vragenlijsten aan het begin en einde van de behandeling, maar deze kunnen ook tussentijds worden afgenomen. Dit zijn korte meetmomenten, die de voortgang van uw behandeling in kaart kunnen brengen. Op deze manier wordt inzichtelijk of de behandeling effectief genoeg is. Als dat bijvoorbeeld niet het geval is, kan de behandeling bijgesteld worden of kan gekozen worden voor een andere behandelmethode. Door deze ROM metingen uit te voeren waarborgen wij de kwaliteit en effectiviteit van onze behandelingen.

Privacy
Om voor vergoeding door uw zorgverzekering in aanmerking te komen is het afnemen van ROM-vragenlijsten vereist. Uw antwoorden op deze vragenlijst zijn echter volledig afgeschermd en in zijn geheel niet in te zien door uw verzekeraar!

Zonder uw expliciete toestemming verstrekken wij nooit informatie aan derden! Lees hier meer over privacy.