Intakefase

Samen kijken we wat u nodig heeft.

intake_shutterstock_198140129De intakefase betreft vaak een aantal gesprekken, waar de klachten en problemen in kaart worden gebracht en gekeken wordt wat wij voor u kunnen betekenen. Als u zich aanmeldt bij onze praktijk wordt u gevraagd thuis een (‘ROM’) vragenlijst in te vullen, om alvast enig zicht op uw klachten te krijgen. Lees hier meer over de ROM vragenlijst.

Wat gebeurt er in de intake?
Eerst vindt er een kennismakingsgesprek plaats: de intake. Het kan zijn dat u dit eerste gesprek heeft met een eindverantwoordelijke professional, om te kijken of u binnen onze praktijk op uw plek zit. Hierna krijgt u uw eigen psycholoog (de uitvoerend behandelaar), die met u het verdere traject zal vormgeven. De psycholoog gaat samen met u na wat de klachten en problemen zijn.
De intakefase bestaat vaak uit meerdere gesprekken, waarbij soms ook een belangrijke ander (uw ouder(s) of partner) kan worden betrokken. Uiteraard alleen na overleg met uzelf. Ook wordt vastgesteld of verder diagnostisch onderzoek nodig is.

Het behandelplan
De intakefase wordt afgesloten met een adviesgesprek. Hierin legt de psycholoog uit wat de bevindingen zijn en wordt geadviseerd welke behandeling er het best passend zou zijn. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan. Samen met u wordt afgesproken of en hoe een behandeling binnen onze praktijk er uit kan zien. Wij proberen daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met uw persoonlijke voorkeur.