Diagnostiek

Onze uitgebreide testotheek bevat: klachtenvragenlijsten, persoonlijkheidstests, intelligentietesten, neuropsychologische testen en projectieve tests.

wiscNa de intake kan er besloten worden om psychodiagnostisch onderzoek te doen.

Waarom een psychodiagnostisch onderzoek?
Soms is na de intake nog niet helemaal helder waaruit uw klachten en problemen bestaan en hoe we deze het beste kunnen kaderen. Dit is belangrijk voor het opstellen van een op u toegesneden behandeladvies.
Ook kan het zijn dat u zelf een diagnostische vraag heeft, bijvoorbeeld of er sprake is van een bepaalde psychische stoornis (zoals een persoonlijkheidsstoornis of een autismespectrumstoornis).
Psychodiagnostisch onderzoek kan ook geïndiceerd zijn, wanneer de behandeling (bij ons of elders) om onduidelijke redenen is gestagneerd.
In al deze gevallen heeft de psycholoog meer informatie nodig.

Wie kan een psychodiagnostisch onderzoek aanvragen?
In de meeste gevallen bent u en uw psycholoog de aanvrager. Psychodiagnostisch onderzoek kan echter ook aangevraagd worden door uw huisarts of uw behandelaar elders. Tot slot kan een onderzoek ook via de gemeente of uw werkgever aangevraagd worden.

Hoe gaat een psychodiagnostisch onderzoek te werk?
De psycholoog stelt vooraf onderzoeksvragen op en kiest hierbij passende onderzoeksmethoden, hetgeen aan u wordt voorgelegd. Vervolgens neemt een testpsycholoog bij u één of meerdere tests af. Dit kan één of meerdere dagdelen duren, afhankelijk van het soort onderzoek. Ook kan het voorkomen dat een naaste persoon (uw ouder(s) en/of partner) wordt uitgenodigd voor een interview of gevraagd wordt een vragenlijst in te vullen. Hiervoor wordt uiteraard altijd eerst met u overleg gepleegd.

Hoe verder?
Na het psychodiagnostisch onderzoek schrijft uw psycholoog een onderzoeksrapport. Dit duurt in de regel niet meer dan vier weken. In een terugkoppelingsgesprek krijgt u te horen wat de bevindingen uit het onderzoek zijn en wat de behandelmogelijkheden hier of elders zijn.