Diagnostiek

Onze uitgebreide testotheek bevat: klachtenvragenlijsten, persoonlijkheidstests, intelligentietesten en neuropsychologische testen.

wiscNa de intake kan er besloten worden om psychodiagnostisch onderzoek te doen, alvorens een behandeling te starten.

Waarom een psychologisch onderzoek?
Soms is meer nodig dan alleen gesprekken voeren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij vragen naar het bestaan van een bepaalde psychische stoornis (zoals persoonlijkheidsstoornissen of autisme), of wanneer het nog niet helemaal duidelijk is waaruit uw klachten en problemen bestaan. In deze gevallen heeft de psycholoog meer informatie nodig.

Hoe gaat een psychologisch onderzoek te werk?
De psycholoog stelt vooraf onderzoeksvragen op, die worden onderzocht. Indien u zelf benieuwd bent naar een specifieke eigenschap of klacht van uzelf, kan u dit kenbaar maken; uw psycholoog kan daar rekening mee houden. Vervolgens neemt een testleider bij u een of meerdere tests af. Dit kan één of meer dagdelen duren, afhankelijk van het soort onderzoek. Ook kan het voorkomen dat een naaste persoon (uw ouder(s) of partner) wordt uitgenodigd voor een interview of gevraagd wordt een vragenlijst in te vullen. Hiervoor wordt uiteraard altijd eerst met u overleg gepleegd.

Hoe verder?
Het goed begrijpen en samenvatten van alle resultaten duurt vaak wat langer, in de regel niet meer dan 4 weken. Dit wordt door uw psycholoog samengevat in een onderzoeksrapport. In een terugkoppelingsgesprek krijgt u te horen wat de bevindingen uit het onderzoek zijn en eventueel welk behandelplan wij adviseren.