Voluit leven

De cursus Voluit leven is gebaseerd op mindfulness en acceptance and commitment therapy (ACT). In de cursus Voluit leven leer je dat psychisch leed onlosmakelijk met het leven is verbonden. Het willen vermijden van psychische of lichamelijk leed zorgt vaak juist voor een toename van leed. Door te aanvaarden dat leed onlosmakelijk met het leven is verbonden ontstaat er ruimte en energie om te ontdekken wat er echt toe doet in je leven.
De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten. De start vindt plaats als er voldoende deelnemers zijn, u kunt momenteel voor deze groepstraining opgeven. Opgave via uw eigen behandelaar of via het aanmeldformulier (indien u nog niet bij onze praktijk bent aangemeld).