Cognitieve gedragstherapie

Leer grip te krijgen op uw klachten en deze te verminderen, door te werken aan uw gedachten en gedrag.

Een sterke combinatie
Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie, beide bewezen effectieve behandelmethodes, die worden ingezet voor verschillende soorten psychische problemen, zoals angststoornissen en depressies. De combinatie van beide therapievormen is erg effectief gebleken. Cognitieve gedragstherapie kan in verschillende vormen en soorten worden aangeboden. Voor het succes van de behandeling is het belangrijk dat u buiten de behandelsessies specifieke oefeningen en opdrachten toepast.

Cognitieve therapie
Cognitieve therapie gaat uit van de invloed van gedachten op onze gevoelens. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen vanuit een negatief standpunt beziet, wordt sneller angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen en klachten tot gevolg. In cognitieve therapie onderzoekt de psycholoog samen met u welke negatieve opvattingen over uzelf, anderen of de wereld om u heen uw functioneren belemmeren. Vervolgens leert u om grip te krijgen op deze opvattingen en deze om te buigen naar helpende gedachten.

Gedragstherapie
Gedragstherapie gaat over de invloed van ons gedrag op onze gevoelens. Hoe u handelt bepaalt in belangrijke mate hoe u zich voelt. Wie bijvoorbeeld geneigd is om vanuit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. In gedragstherapie brengt uw psycholoog samen met u eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt uw psycholoog u om met beter passende gedragspatronen te reageren, om zo grip te krijgen op uw klachten.