Behandeling

Een behandeling bij onze praktijk duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

shutterstock_124629241

Wij bieden individuele therapie aan, maar ook groepstherapie en groepstrainingen. Voor uitleg over verschillende behandelvormen, maak een keuze in het menu.

Het behandeltraject
De behandeling richt zich op het bereiken van haalbare veranderingen. Deze doelen worden samen met u vastgesteld in een behandelplan. Het is gebruikelijk dat u opdrachten en oefeningen van uw psycholoog krijgt, die zelf thuis kunt uitvoeren om tot een gewenst behandelresultaat te komen. Ook komt regelmatig voor dat het wenselijk is om een belangrijke ander bij de behandeling te betrekken, bijvoorbeeld uw partner. Dit gebeurt uiteraard altijd na goed overleg en instemming door u (lees hier meer over privacy).
In de behandelsessies zelf wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken, onder andere cognitieve gedragstherapie, schematherapie,  mindfulness en EMDR. Ook het volgen van een online therapie behoort tot de mogelijkheden. Er worden tevens groepstrainingen aangeboden, zoals een mindfulnesstraining, assertiviteitstraining, de cursus Voluit Leven en de schematherapiegroep. De praktijkhouders Wouter Bleijenberg en Gerry Bleijenberg-Derks bieden tevens zandspeltherapie aan.

Evaluatie
Tijdens een behandeling zal de psycholoog regelmatig samen met u evalueren hoe het gaat en of er misschien aanpassingen moeten worden gemaakt in het behandelplan. Aan het einde van een behandeling vindt altijd een evaluatie plaats; wat heeft goed geholpen? Wat heeft u geleerd en wat kunt u (blijven) doen om de positieve resultaten vast te houden?

Verwachtingen
In therapie zijn vraagt veel. Uw eigen motivatie en inzet zijn van cruciaal belang en u dient bereid te zijn om naar uw eigen handelen te kijken. Het kan gebeuren dat gedurende de therapie de klachten tijdelijk toenemen. Wat niet moet worden verwacht is dat een psycholoog uw problemen direct kan oplossen of voor u beslissingen gaat nemen. Onze bijdrage bestaat uit het optimaal begeleiden van uw eigen verandering- en groeiproces.