Onze missie, visie en kernwaarden

Wij streven naar het aanbieden van een complete en op elkaar aansluitende of versterkende psychologische hulp, waarbij de veerkrachtige mens centraal staat.

Missie:
In persoonlijke verbinding met jezelf en de ander zoeken naar kracht en vrijheid om je leven vorm te geven.

Visie:
Wij willen vanuit een laagdrempelige en kleinschalige benadering psychologische zorg bieden, waarin de persoon centraal staat, mensen gemakkelijk om hulp vragen, doordat we naast mensen staan en aandacht geven aan ieders eigen kracht.

Kernwaarden:

samen
Samen
samen bereiken we meer

betrokken
Betrokken
we zijn betrokken op elkaar en hebben oprechte aandacht voor elkaar

groei
Persoonlijke groei
we geloven in de groeimogelijkheden van iedereen

analyse
Analyseren
we zien problemen als uitdagingen, om goed te analyseren en oplossingen te bedenken