Voor wie?

In onze praktijk sta jij op de eerste plaats.

nog meer kleurpotlodenIeder kind is uniek. En in elk gezin zijn er weleens moeilijkheden, waar kinderen op hun eigen unieke wijze op reageren en mee omgaan. Vaak gaan problemen vanzelf voorbij. Soms zijn problemen moeilijk om mee om te gaan of lukt het maar niet om gewenste veranderingen aan te brengen. Wanneer problemen niet van voorbijgaande aard zijn, kan het zinvol zijn om een psycholoog in te schakelen. Binnen onze praktijk bieden wij hulp aan kinderen, jeugdigen en hun ouders en wordt er samen gezocht naar mogelijke oorzaken en oplossingen.

Wij bieden hulp bij onder andere:

  • Somberheid en depressie
  • Angst(stoornissen)
  • Sociale problemen
  • Hechtingsproblemen
  • Trauma/PTSS
  • Gestagneerde rouwverwerking
  • Problemen rondom de scheiding van je ouders
  • Gedragsproblemen
  • (Vermoedens van) ontwikkelingsstoornissen als ADHD of een stoornis in het autistische spectrum
  • Opvoedingsproblemen