Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding richt zich op de hulpvraag van ouders.

Ouderbegeleiding/mediatietherapie vindt plaats bij jonge kinderen, wanneer zij voor individuele therapie nog te jong zijn. Maar ook bij oudere kinderen als er sprake is van algemene opvoedingsvragen, of vragen over de opvoeding en begeleiding van kinderen met bijvoorbeeld depressie, angst of ontwikkelingsproblematiek (zoals ADHD en Autisme Spectrum Stoornissen). Centraal staat het vergroten van de opvoedings- en oplossingsvaardigheden van de ouders. Daarbij kan worden gewerkt aan het (anders te) leren kijken naar en reageren op (de stoornis van) het kind, soms gaat het om een andere manier van opvoeden.